بیش از ۹۰۰ گواهینامه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شده استایسنا/ لرستان مدیر کل استاندارد لرستان گفت: امسال ۹۱۱ گواهینامه ایمنی آسانسور با اعتبار یکساله در استان صادر شد.

مرضیه قانبریان گفت: در راستای استانداردسازی و انجام آزمایشات اولیه و ادواری آسانسورها در سال ۱۴۰۰، ۳۹۸ مورد بازرسی اولیه و ۵۰۸ بازرسی دوره ای صادر و گواهی ایمنی آسانسور صادر شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، کلیه آسانسورهای کششی (مسافری) نصب شده در کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و موضوع لزوم اخذ گواهی ایمنی آسانسور قبل از صدور پروانه پایان ساخت و ساز. زیرا به شهرداری ها ابلاغ شده است.»

مدیر کل استاندارد لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده، اجرای استاندارد مربوط به ایمنی آسانسور و پله برقی هیدرولیک مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود.

الغنبریان افزود: شهروندان می توانند برای اطلاع از صحت گواهی ایمنی آسانسور کد ۱۰ رقمی را از شماره ملی نصب شده در کابین به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و در صورت نامعتبر بودن تاییدیه با اداره کل تماس بگیرند. اداره مشخصات با شماره تلفن ۱۴۲۳۳۸۳۹۳ داخلی ۱۴۳ گزارش لرستان.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر