بیانیه رسمی چارچوب هماهنگی در خصوص معرفی نامزد نخست وزیری عراقو در بیانیه‌ای رسمی، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی «محمد شیعه السودانی» را به عنوان نامزد مورد موافقت این هجوم برای پست نخست‌وزیری عراق معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) در نشستی که در منزل هادی العامری برگزار شد، «محمد شیعه السودانی» یکی از نامزدهای پیشنهادی نوری مالکی به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد. .

و چارچوب هماهنگی شیعیان عراق طی بیانیه ای امروز دوشنبه ۲۵/۷/۲۰۲۲ مطابق با ۲۵ ذی الحجه ۱۴۴۳ جلسه ای را برای انتخاب نامزد خود برای پست نخست وزیری اعلام کرد و در در فضای مثبت، روسای چارچوب هماهنگی به اتفاق آرا به نامزدی آقای محمد رای دادند و شیعیان سودانی نیز موافقت کردند.

محمد شیعه السودانی یک سیاستمدار عراقی است که از سال ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۴ به عنوان وزیر حقوق بشر در دولت نوری المالکی خدمت کرده است. وی از سال ۲۰۰۹ به عنوان فرماندار میسان مستقر در شهر عماره فعالیت می کند.

انتهای پیام