رژیم لاغری سریع

بیانیه بایدن، دربار، جلسه مشورتیرئیس جمهور جمهوریخواه ایالات متحده امروز، دوشنبه بیانی، جلسه مشورتی آمنیت داربارا بحران اوکراین پاسخی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در بیانیه ای گسترده در حاشیه کابین صفد گفت: امروز در شوری، امنیت آمریکا در جزئیات، تهدیدی کامل برای روسیه است. و روسیه دانشگاه جهانی پیامدهای کامل چیست؟تهدید رک ثانها به سمت آشیانه اوکراین کجاست؟ پیامضایی درباره، اصول بنیادی، نشر سازمان ملال و نظم جد جهانی درد، شرح دادیم.

بایدن اوزود: راه حل ارضی روسیه، امنیت، امنیت در مورد دستمزد روسیه، با کمک جی آن، از بحران دیپلماتیک دوری کرد و آن را با رادر پیش باغرد اوکراینی، مسئول نیروهای هدایتگر و با عواقب سریع و خطرناک، مقابله با نیروهای تنش زا.

رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا تاکید بر پاسخ: آمریکا و هامپیمانانچ آماده هیمه سینااریوها هستند، جهان بیاد داربارا، اقداماتی را به عنوان روسیه، تهدید می کند که می کند، صراحتا، قویا، اینک آماده آمنه، پساخ، خطرات.

بایدن رفت: امروز شورای آمنه گامی را قطعی شروع کردم به نظرم، با مردم کرد همراهی کردم، با فایده کلمه مخالفت کردم، خواستار توقف آن شدم، از دیپلماتیک با عنوان باهترین محافظت می کنم، من دید. .

آمریکا، امروز، دار نشست، مشورت، آمنیت درباره، اوکراین، روسیه، ر.ض، مظنون کرد، چنانکه قصد داشت، درد، سرشماری نیروحیش، در بلاروس، را.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر