بودجه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به خانواده اش بسپارد


ایسنا/ ایلام نماینده مردم ایلام و عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: اعتبارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کشور باید به مردم آن سپرده شود.

علی اکبر بسطامی امروز دوشنبه در دومین نشست دبیرخانه پایش آسیب های اجتماعی و عوامل خاص در اداره کل بهزیستی استان ایلام اظهار داشت: اگر اتخاذ این حوزه برای سازمان و نهاد خاصی باشد، تاثیر ویژه ای خواهد داشت. .

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات در کنترل آسیب های اجتماعی در کشور تعداد زیاد دستگاه هایی است که در این زمینه مسئول به نظر می رسند، ادامه داد: در عین حال تعدادی از دستگاه ها هستند که بعضاً در این زمینه بی مسئولیت هستند. این زمینه.

نماینده مردم ایلام در شورای اسلامی با اشاره به وظیفه سنگین سازمان بهزیستی در این زمینه، افزود: افراد آسیب دیده اجتماعی مانند معتادان ممکن است گاهی با بهزیستی در جامعه تماس بگیرند اما هیچکس این موضوع را نداشته است. اعتبار برای لوکس بودن در این منطقه داده شده است.

این نماینده مجلس گفت: اگر بخواهیم در این زمینه کار موثری انجام دهیم باید قانون تکلیف را روشن کند و همه تحت مراقبت های اجتماعی در این زمینه مفید باشند.

وی با اشاره به اقدامات موثر سازمان بهزیستی کشور گفت: با تلاش رئیس این سازمان که قابل تقدیر است بودجه امسال بهزیستی نسبت به سال های گذشته بهتر شد.

عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: دولت و شورای اسلامی توجه ویژه ای به انجام اقدامات موثر از طریق اجرای قانون در برنامه هفتم توسعه برای محدودسازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارند و ریشه اصلی آن مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به مشکلات اجتماعی موجود در استان از رایزنی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان های ذیربط برای حضور در استان و تشکیل جلسه ای در این حوزه برای بررسی و ارائه راهکارهای موجود و اعلام شفاف خبر داد. مسوولیت های مربوطه گفت: اولویت اجرای این برنامه در سال جاری خواهد بود.

در این جلسه حسن نورعلیوند مدیرکل بهداری استان ایلام با اشاره به راه اندازی دبیرخانه پایش آسیب های اجتماعی در سال گذشته در این اداره کل گفت: به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی شهرستان در چند منطقه مختلف انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه از طریق تسهیلگران ضروری است.

وی گفت: بر اساس این اطلاعات اقدامات موثری برای کنترل و کاهش این آسیب ها در قالب برنامه های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام