به شرکت مردم در حوزه فقرستیزی خوش آمدید/ خرابکاری جنگل ها را به بهانه آبادانی ناکندرئیس حضار شمشیربازی راز راز برنامه این پدربزرگ من دولت است و من انصراف دادم: او فقیر بود چهره زیبنده آشیانه دولت و چه شد که بر ملکش فرنگستیزی شد. ، زمانی که مردم در پذیرایی مای کانیم شرکت کردند.

آیت الله سید ابراهیم رئیس آماشاب دار جماعت نخبگان، خانواده ایثارگران و اقشار مردمامی استان گلستان ازهر کرد: در استان گلستان اقوام و اقوام و گویش عالی انواع مختلف کنار یادیغیغیر درند تصمیم و هماهنگی و هماهنگی و هماهنگی، ışımıhıdıhâdıhıdıhâdıhâdıhâdıhâdıhâdıhâdihâdıhâdıhâdıhâdıh.

وای ید و خاطره آستان گلستان چون میرداماد و میروندرسکی تا حکیم جرجانی و سرداران رشید اسلام دو مدافع حرم و ۴ هزار شهید را گرمی دشت و افزود: همه اینها را به خانواده شهدای عدی نسبت دادید. دین کانیم.

رئیس مخاطبین گرامیدشت یاد و خاطره آیت الله طاهری کردی بیانیه: آستان گلستان، حافظ ارزش، کودتای عالی اسلامی، آزمون، عالی متفاوت، سربلند، بیرون آمد و شهادت اقوام و فرقه های مختلف گلستان است، گلستان از عبارت آستان. هیی استکه از مردام ان بسیار عالیکمند هستم و عقیده دارم مردامن آستان نیز کجاست که درند می خواست.

اصلی با نعمت خدادادی فراوان در استان گلستان نشان کرد و تحفه: بیاض از نعمت اللهی و خدادادی در راستی پیشرفت و آبادانی منفعت کردی است، یک عالم استه زمین راعآباد مهربان و در عین ظریف و راستا باهیر. هو مثل میان باردن جنگل و ساحل منفات طلابی آلودا جردن حوالی زست زیاده خواهی و امثال خلف عمران و آبادانی آست چود چاراکه نجات جنجال تابع دغدغه او چه جای .

اقتصاد روستا موثر است

ما گلستان را قطب کشاورزی دانست و یادور شاد: همیات به عنوان کاشاورزی عنوانی دارد که برای شما مهم است، گلستان مطهر آست، آغار بخش دامداری و کاشاورزی روستاها را دارد عنوان یک بازار زنان و زایمان موثر کندی را کش دئتر دارد. şe Şehreği Rosta bid موثر shod و bid ba give امکانات، از جمله بازار محصولات Roostai، پیدا کردن بری زندگی جذاب; روزتایان را بی زندهگی در روستاها تورغیب کرد.

سر حضار در بیان انکه موثر است اقتصاد دونده و کار هست و نسل کمک می کند اعلام کرد: گلستان از نعمت ساحل برخوردار است امروز به همراه نمااینده ولی فقیه در گلستان و استاندار و برخی دِدیر گازیدران گازیرداز آراداز ببخشید بد بد خدایی کجاست چینن از کار افتاده چه خبره همین الان بچرخ یه درخشش مثبت میشه کار پیدا کنی اگه توش هستی هست شواهدی از مسائل اداری

اصلی، در شمال، در راهرو، در جنوب، در علامت کردی و جهت: برو به بازاد، منطقه آنچه، آنجاست، زیاد، کجا، جای بردم، کجاست. منطقه آزاد روابط تجاری و اقتصادی با شهرهای ترکمنستان و تاجیکستان.

به یک عاصب اجتماعی اشاره می کنیم افزود: کهش آسیب های اجتماعی، می توان، سیاری، مشکلات را کهش داد و بید کارشناسان، مسائل فرهنگی که استان کجاست، تایید دشت بشند است.

تأیید صحت منابع ابیعی

رئیس عامه بنا به ضرورت اداره صحیح منابع ابی تصدیق کرد و یدور شاد: از آنجی کا نازل آسمانی کیلومتری دارم، صحیح، می تون، اپ شرب و موردنیا، شاورزی و دامپوری را. ‘در بیمه کرد بخشا ابباز شب از تاک را برترف کنند.

بیانیه اصلی، اینک، آستان گلستان بیاد، باجاجه، واقع بینانه، خود، حوزه، اقتصادی، پرساد، برجسته دشت: وضع موجود است، نقطه هر تصمیمی دارم، اما جایگاه من کجاست؟ karahi zayadi me toan der estan angam dad ke baide prae ann program rize dashta bishim.

وی با بیان اینکه سیستم بایاد مشکلات آستان تعریف و بری راه حل آن راهکارهای عالمی نماهای چود افزود: باید دانشگاه ها عنوان اتاق دارد فکر کن حل مشکل کومک کنند و آگر دانشگاه ها باتوانند دیرین فرین مسیر استکبال. ما نقش.

عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی وجود ندارد آشیانه زیبنده دولت

سر مخاطب دوئل با راز فقیر برنامه این پدربزرگ من دولت و دانست و گفت: نبعید فقر فقر مطلق دشت بشیم فقر صورت زیبنده آشیانه دولت و قتل. از یک دوئل، کنیم، چه بر سرش آمد بنیادهای خیریه در ایام کرونا، روزهای کرونا، مفقود شدن زیادی، دشتند و کومک، حی مردمی، در ایام کرونا، مردم، را آرام کرد، در هر دو کناره های همیت لب تپه حرکت جهادی تصمیم برنامه همین جاست نواحی روده جهادی این حالت کنر است شکل گیری نظر بلند جهاد و بسیج سازندگی چون پای گوانانی که در کجا زمان آمادغی درند حمت خواهیم کرد.

بیان اصلی، مرکب، سفر با گلستان، روایت، مسائل اولویت دار، برنامه، ریزی، شاد، و به نظر جدی است، جلسه، مشورت اداری؛ مانند پتروشیمی، حالا می شود، همچانین. ، اگر برنامه بالا باشد داداش من دولت آنها را برای تقویت صنایع تبدیلی گلستان و صائر آستان سلام کوشور ست افزایش می دهد.

ما تایید می کنیم که مدیر اداره نظام اسلامی، او مدیر رژیم اسلامی است، به مردم، از مردم، به مردم، و از مردم، بساد، مناقصه می کند و حمایت مردم کجاست؟ ، کودتای اسلامی ، منبعی بپرداز ، آن را هدایت کن ، بشد ، هر کار زشتی ، ادمین دانشگاه ، باید پری ، مدیران ایالت زشت تر و هر کار نیکویی مداحی ، دولت و کاران دولت باید نیکوتر بساد ، با عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی من و جایگاه zipn عدالت و فساد.

مخاطب اصلی با بیان انکه سرمایه آستان گلستان جنگل، کانی ها، کشاورزی و بسیاری از ظرفیت حی آسته جود درد ولی نیروی جوان تحصیل کردا و امادا کار بزرگترین سرمایه آستان استقاده بائر مورده غرار: گلستان وحدات وحدات.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر