به زودی روند رسیدگی به تخلفات اداری به فرآیند الکترونیکی تبدیل می شودمدیر هماهنگی شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری با تشریح وضعیت شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری و تحلیل آماری آنها به تشریح فعالیت ۳۳ شورا و شوراهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در قوه قضائیه پرداخت و گفت: این شوراها شامل ۱۰۲ عضو اصلی و ۴۱ عضو است. هستند. اعضای علی البدل که ۸۵ درصد آنها قاضی و ۱۵ درصد مدیران هستند.

به گزارش ایسنا، حیدر شیخ عباسی با اشاره به فعالیت های مربوط به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری ستاد و مرجع رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات اداری هیات تجدیدنظر و تشکیل جلسات به صورت منظم و هفتگی انجام می شود. سالانه بیش از ۳۰۰ پرونده رسیدگی می شود و زمان رسیدگی از شش ماه به حدود ۳ ماه کاهش یافته است.

شیخ عباسی گفت: بر اساس میانگین آماری پنج سال گذشته بیشترین تخلفات مربوط به موارد انضباطی از جمله غیبت غیر موجه، بیکاری ناقص، ترغیب از وظایف و اعمال و رفتار مغایر با شئونات شغلی یا اداری و بیشترین میزان تخلف است. به ترتیب توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق، شغل استثنایی و اخطار کتبی بدون درج در پرونده می باشد.

مدیر هماهنگی شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری به تشریح رویه های موثر این اداره در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای مسئولان شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری، کارگاه و آموزش عملیاتی برای روند رسیدگی و رسیدگی به تخلفات اداری. جلسات اولیه رسیدگی به تخلفات اداری با تشکیل جلسات مشترک با معاونین نمایندگان منابع انسانی در مرجع قضایی تمامی استانداری ها جهت تبیین و شناسایی نقاط قوت و ضعف پرونده ها پیگیری شد. استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آماده سازی خدمت کارکنان دارای سابقه کیفری در موارد ضروری از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته است.

وی افزود: ارتقای کیفیت آرای صادره از نظر استنباط و مستندسازی با رویه هایی از جمله تعیین دقیق اعضای شوراهای مذکور و استفاده از کارشناسان خبره در دفتر هماهنگی برای اداره امور دفتر شورا و مستمر. تعامل با حراست مرکز اطلاع رسانی برای اخذ مدارک لازم جهت تکمیل پرونده ها در حال تکمیل است.وی ادامه داد: تخصصی شدن موثر در برخورد با تخلفات با ایجاد ساختار و جایگاه پایدار برای مسئولان و توانمندسازی آنان.

شیخ عباسی در ادامه به تشریح برنامه های مختلف در دستور کار این اداره کل پرداخت و گفت: تغییر شکل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با هدف فعال سازی شوراها، تهیه پیام های آموزشی و گزارش موضوع تخلفات اداری کارکنان. و راه اندازی سامانه جمع آوری شکایات از مردم به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تخلفات از جمله اقدامات در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.

مدیر هماهنگی شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری همچنین از روند الکترونیکی رسیدگی به تخلفات اداری در سامانه سمپ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اقدامات مقدماتی انجام و دادگاه امسال در ستاد و دستگاه قضایی استان تهران برگزار شد. “استارت آپ.

شیخ عباسی در خصوص تعامل با سایر نهادهای نظارتی، نحوه تعامل با دیوان عدالت اداری و مرجع عالی نظارت و تمرکز بر تبادل پیش نویس قوانین با دیوان عدالت اداری در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری در دفتر هماهنگی شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری را برشمرد. : رسیدگی به آرای ملغی شده در دیوان عدالت اداری در شوراهای ذیربط با توجه به الزامات قانونی جاری جهت رسیدگی به اتهامات موضوع آراء باطل حداکثر ظرف مدت یک ماه به روز رسانی و تعامل با دیوان عدالت اداری از طریق جلسات مشترک با قضات و مقامات دادگاه به منظور دستیابی به یک درک مشترک و متقاعد کردن هرچه بیشتر پیش نویس مقررات بهبود یافته است.

مدیر هماهنگی شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری در خاتمه سخنان خود از حمایت های بی دریغ قوه قضائیه تشکر کرد و معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه را به شماره آورد.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر