برگزاری کارگاه یک روزه خبرنگاری در مواجهه با بحران


ایسنا/ خوزستان کارگاه یک روزه «خبرنگاری در مواجهه با بحران» همراه با روایت تصویری حادثه متروپل با همکاری خبرگزاری ایسنا خوزستان و مدرسه امین اهواز برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این کارگاه آموزشی علی محمدی، دبیر سرویس چندرسانه ای ایسنا خوزستان، توضیحاتی کلی در خصوص عکاسی در بحران و اهمیت آموزش در این زمینه ارائه کرد و بر سرعت ارسال تصاویر در مواقع بحران تاکید کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

شایان حاج نجف عکاس و خبرنگار ایسنا در تکمیل این نشست با تاکید بر اینکه عکاس نباید در هنگام عکاسی از بحران دچار بحران شود، بر اهمیت آموزش عکاس در این زمینه تاکید کرد و سپس به تشریح برخی از عکس های منتشر شده از متروپل پرداخت. تصادف.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

مونا صیافی، عکاس خبرگزاری ایکنا و ایسنا از خوزستان، عکاس دیگری بود که تجربه خود را به عنوان یک عکاس زن در محل حادثه متروپل و سایر بحران ها برای علاقه مندان به این حوزه به اشتراک گذاشت.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

رضا سلیمانی یکی دیگر از عکاسان ایسنا نیز به عنوان اولین عکاس حاضر در متروپل به بیان تجربیات خود در آن شرایط پرداخت و همچنین به تشریح عکس های خود از متروپل پرداخت.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

در پایان این نشست امین نظری عکاس ایسنا نکات مهم حضور در محل بحران، اصول عکاسی در این مورد، تجهیزات مورد نیاز و سایر موضوعات مهم در این زمینه را برای حاضران در کارگاه تشریح کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

انتهای پیام