رژیم لاغری سریع

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور


برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

ایسنا/یزد ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور بررسی مسائل مربوط به آبگرفتگی بارش اخیر در این استان برگزار شد.

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور و هیئت همراهش شنبه شب با سفر چند ساعته به یزد،‌ ضمن حضور در نشست ستاد مدیریت بحران استان، مسائل مربوط به آبگرفتگی و سلاب بارش اخیر در این استان را بررسی کردند.

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

برگزاری ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور وزیر کشور

انتهای پیام