برگزاری دوره خبرنویسی در برنامه درسی روابط عمومی در بوشهرایسنا/ باوشار دوره آموزشی خبر نویسی در برنامه درسی روابط عمومی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی استانداری بوشهر با حضور استانداری و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استانداری برگزار شد.

در دوره یک روزه خبر نویسی با رویکرد روابط عمومی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان بوشهر که در سالن جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر برگزار شد نکاتی برای خبر نویسی (بازآموزی خبرنویسی ) برای شرکت کنندگان

در این دوره آموزشی بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی استانداری و نهادهای استانداری شرکت کردند.

این دوره آموزشی با برنامه ریزی برای شورای هماهنگی روابط عمومی بوشیر انجام می شود و در ۷ تیرماه دوره تخصصی فوتوژورنالیسم روابط عمومی در استان برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، شورای حکام استان بوشیر در تاریخ ۱۸ خرداد ماه انتخاب و بیش از پنج جلسه برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت عملکرد روابط عمومی در استان بوشهر برگزار کردند.

انتهای پیام