برگزاری جشن مبعث پیامبر اسلام (ص) دور تاجیکستان


برگزاری جشن مبعث پیامبر اسلام (ص) دور تاجیکستان

جشن مبعث حضرت خاتمی به مناسبت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) صاحب شنبه محل سفارت جمهوری اسلامی ایران و با حضور دو ایرانی مقیم تاجیکستان به نام های برگزار شد.

به گزارش ایسنا کجاست مراسم که با این برنامه با تنوع ادبی و اجرای نخلستان موسیقی بیدل ایس آستان خراسان رضوی همراه بود، اشعار من وصف شخصیت پیامبر بزرگ اسلام را شاد خواندم.
دار عین اعیان با شیکوه، محمدتقی صابری، سفیر فوق العاده و نماینده تامیل الاختیار، جمهوری اسلامی ایران، دار تاجیکستان، تای سخنانی، ناشر: تبیین ابعاد مختلف شخصیت پیامبر مکرم اسلام (ص) کنونی جهان شو دشت با راهنمایی او به دگرگونی ها:
بهره گیری است آموزه های دین اسلام و شرح حال و روش پیامبر اسلام ک نمد صلح و رحمت هستن نیاز بیشر امروز استکه من تواند جهان را به نام صلح و ثبات رهنمون سازد و زوال و سقوط نجات دهاد.
مراسم شام پایان کجاست؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر