بررسی تامین مسکن نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه در مرکز مطالعات راهبردیرئیس مرکز مطالعات راهبردی نهاد ریاست جمهوری از عزم جدی دولت سیزدهم برای حل مشکلات نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه به ویژه مشکل مسکن آنان خبر داد.

به گزارش ایسنا، خیاطیان در اولین جلسه کارگروه «پیگیری تامین مسکن نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه» که پیرو دستور رئیس جمهور برای پیگیری مسائل نخبگان کشوری در مرکز برگزار شد. برای مطالعات راهبردی، لزوم توجه به موضوع مسکن نخبگان دولتی و رویه های آن. رهبر معظم انقلاب با تمرکز بر توجه به نخبگان عزم جدی دولت سیزدهم را برای حل مشکلات اعلام کردند. در بین نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه به خصوص بحث مسکن که دارند.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه آمادگی خود را برای حضور فعال در این امر مهم اعلام کردند و دیدگاه های خود را در خصوص الزامات و ملاحظات عملیاتی سازی اهداف کارگروه، شناسایی جامعه هدف، توانمندی ها بیان کردند. و موانع احتمالی

در پایان این جلسه مقرر شد تا قبل از جلسه بعدی دستورالعمل مربوطه برای ارائه به دولت تهیه شود.

انتهای پیام