برخورد قوه قضائیه با سارقان خشن با مجازات های سنگین استایسنا/ خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: همکاران قضایی مجازات اشد سارقان مسلح و خشن را در نظر بگیرند و با برخورد قاطع این افراد را در اسرع وقت به سزای اعمالشان برسانند.

علی دهقانی در جلسه شورای قضایی استان خوزستان اجرای دقیق برنامه ها و سیاست های کلی قوه قضائیه را با در نظر گرفتن جدول زمانی در دادگستری خوزستان دانست و گفت: پیگیری مستمر و منظم در بخشداری خوزستان است. خوزستان.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی در ادامه سخنان خود بر نظارت مستمر دادستان ها و انقلاب شهرستان ها علیه بازار و برخورد با انحصار طلبی ها تاکید کرد و افزود: یکی از دغدغه های مردم نبود بازار نظارتی است. عزم جدی برای مبارزه با انحصار طلبان و خرابکاران نظام توزیع و معامله کالا دارد اطلاع رسانی دقیق برای نظارت مردم بر بازار.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مردم انتظار دارند قاطعانه و بدون غفلت با مفاسد اقتصادی برخورد کنند و قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای تحقق خواست برحق مردم برای برقراری عدالت و مبارزه با فساد به کار خواهد گرفت.

وی گفت: همکاران قضایی مجازات اشد سارقان مسلح و خشن را در نظر بگیرند و با برخورد قاطع با این افراد در اسرع وقت به سزای اعمالشان برسند.

دهقانی با اشاره به برنامه های هفته قوه قضائیه در خوزستان گفت: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا مردم را از دستاوردها و فعالیت های قوه قضائیه آگاه کنیم. اگرچه قوه قضائیه یک دستگاه تبلیغاتی نیست، اما لازم است زحمات، تلاش ها و فعالیت های موثر همکارانمان در قوه قضائیه و دستگاه های تابعه در امور اجرایی و اجرای عدالت به مردم تبیین و آگاه شود.

در این جلسه اعضای شورای قضایی خوزستان به بیان عملکرد و اجرای تصمیمات جلسات گذشته، دیدگاه ها، طرح ها و پیشنهادات خود پرداختند.

انتهای پیام