بایدن ممنوعیت ۵۰ تاجر روسی، خبر باباجو بایدن، رئیس جامعه آمریکایی، رسانه های کردی و واشنگتن دی سی، ۵۰ تاجر روسی که سفر به تجارت کرد ممنوع هستند.

به نام گذرش ایسنا از طنین کشور مخابره شد، بایدن کچورش، میخواد پشتترین، نفوذ احتمالی، تاریخ رئیس جمهور روسیه و حلقه عطرفش بیگزرد.

کاچ صفید در بیانی، رسانه کردی، ممنوع است، شمیل برخی، بازرگانان روسی، از جمله عبارت بوریس روتنبرگ و اعضای خانواداش، علاوه بر ارکادی روتنبرگ و اعضای خانواداش، ایگور شوالوف، کوسه، «پانسار، پا. “شار،” هامچنین دیمیتری پسکوف، رئیس مطبوعات، رئیس دفتر پوتین، سرگئی چمزوف، تاجر روسی، همسر، پسر و دیچترش و نیکولای توکارو، رئیس شرکت روسی ترانس نفت میچود.

پچتر روزنامه واشنگتن پست و خبر گازاری، رویترز، گازارش دادند که مقامها-ها-ام-ای-آمریکای-در-ساد-گاستریچ منعی ندارد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر