بایدن صدها قانونگذار روسی را تحریم کرد
دولت آمریکا قصد دارد به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین، صدها نماینده دومای روسیه را در فهرست تحریم ها قرار دهد.