بازپرداخت وام ازدواج ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه


    بازپرداخت وام ازدواج 10.6 هزار میلیارد تومان در 5 ماه

بررسی های آماری حاکی از آن است که بانک ملی ایران در پنج ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایرانبازپرداخت وام ازدواج از بانک ملی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ۱۰۶۴ میلیارد تومان و نسبت به پنج ماه سال بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته است. ۲۰۱۹.

پایان گزارش تبلیغات