بازدید سفیر ایران از نمایشگاه نفت و گاز روسیهسفیر ایران در روسیه روز دوشنبه ۳۰ فروردین از بیست و یکمین نمایشگاه نفت و گاز روسیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، کاظم جلالی با حضور در غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شهمیرزایی معاون وزیر و مدیرعامل پتروشیمی و روسای هلدینگ های بزرگ ایرانی حاضر در نمایشگاه گفت وگو کرد.
الکسی ویالکین، رئیس مرکز نمایشگاهی مسکو با استقبال از جلالی، از حمایت سفارت در هماهنگی مشارکت شرکت های ایرانی در نمایشگاه تقدیر کرد.

این نمایشگاه که در حوزه تجهیزات و فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برگزار می شود، پیش بینی می شود حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده داشته باشد.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر