ای قلیان‌کشان! آیا می‌دانید در تداوم چه جنایتی شریک هستید؟ای قلیان‌کشان! آیا می‌دانید در تداوم چه جنایتی شریک هستید؟ – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید