ایسنا – ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپلحوالی ساعت ۱۲:۵۰ امروز ساختمان ۱۰ طبقه تجاری – اداری متروپل در آبادان در معرض ریزش قرار گرفته بود که مدتی بعد بخشی از آن دچار ریزش شد. سخنگوی اورژانس کشور از مرگ یک تن درپی ریزش بخشی از یک ساختمان ۱۰ طبقه اداری تجاری در آبادان خبرداد.