ایسنا – استخراج غیرمجاز معدن – حصر کرجپارک ناصر بخت که در گوشه ای از خیابانی که در دید اهالی و مسئولان شهرداری منطقه حصارک پایین استانداری البرز قابل مشاهده است، در حالی تخریب شد که شهرداری کرج و شورای شهر بر عدم صدور مجوز برای آن تاکید داشتند. اقدامات صاحب زمین: هیچ گونه درخت باغ و حفاری زمین صادر نشده است و حفاری ناخواسته تاکنون باعث دردسر شدید ۷۲ خانه و ساکنان آنها شده است. رانش زمین، شکسته شدن شیشه ها و شکاف های ریز بیشماری که ساکنان این منطقه را تهدید می کند، این ترس را در دل ساکنان آن ایجاد کرده است که مبادا این بار شهری دیگر در کرج تکرار شود.