ایرانسل عید نوروز ۱۴۰۱ + کد دستوری
کلیه مشترکین و اعتبارات دائمی تورنت ایران می توانند از تاریخ ۲۷ اسفند لغایت ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ از نوروز ۱۴۰۱ ایران استفاده کنند.