اولین محموله داروهای بیماران SMA وارد کشور شد


اولین محموله داروهای بیماران SMA وارد کشور شد

رئیس سازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله داروهای بیماران SMA به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر بهرام هاینا از ورود اولین محموله داروهای بیماران SMA به کشور خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر ارائه دارو به بیماران SMA، سازمان غذا و دارو اقدامات لازم را برای ثبت درخواست انجام داد. . و انتقال پول به منظور در دسترس قرار دادن سریع آن، دو دارو را برای این بیماران در دستور کار قرار دهد.
?
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، وی افزود: از این رو اسپین رازا به عنوان اولین داروی ارائه شده به بیماران SMA وارد کشور شد و به زودی داروی بعدی نیز در دسترس قرار می گیرد و در اختیار بیماران قرار می گیرد. آنها بیماران با هماهنگی وزارت بهداشت.

انتهای پیام