اولین زمین لرزه ها را در سال ۱۴۰۱ ثبت کنیددر هفته اول سال ۱۴۰۱ بزرگترین زمین لرزه ها در هوگدک استان کرمان به بزرگی ۴.۸ و عنبرآباد با بزرگی ۴ رخ داد.

به گزارش ایسنا، در هفته اول سال ۱۴۰۱ استان کرمان را زلزله ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر و عنبرآباد استان کرمان را زلزله ای به بزرگی ۴. کاردن لرزاند.

در ادامه جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته را مشاهده می کنید:

شنبه ۲۸ مارس ۱۴۰۰

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین در دوبرجی استان فارس به وقوع پیوست که کانون آن در ۱۷ کیلومتری دوبرجی، ۳۶ کیلومتری رستاق و ۳۷ کیلومتری خط تماس این استان قرار دارد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر شهرستان کوخرد استان هرمزگان را لرزاند.

کامیاران در منطقه کردستان با زلزله ۴.۱ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۱۱ کیلومتری کامیاران، ۲۸ کیلومتری روانسر و ۳۹ کیلومتری کوزران گزارش شده است.

یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۴

زلزله ۲.۹ ریشتری در دوبرجی استان فارس، زلزله ۲.۷ ریشتری در سویدابه سیستان و بلوچستان و زلزله ۲.۹ ریشتری در راور استان کرمان به وقوع پیوست.

منطقه کوخرد استان هرمزگان در عمق ۱۷ کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر را لرزاند که کانون آن در ۲۳ کیلومتری کوخرود، ۳۷ کیلومتری جناح و ۴۰ کیلومتری بستک این استان بوده است. زمین لرزه ۳.۷ ریشتری در عمق ۱۱ کیلومتری هوگدک استان کرمان با زلزله ۴.۸ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین و کانون آن در ۱۲ کیلومتری هوگدک، ۲۹ کیلومتری چترود و ۳۳ کیلومتری خانوک بوده است. زلزله ۲.۹ ریشتری یکی از رخدادهای لرزه ای این منطقه بود.

شهر تازآباد استان کرمانشاه در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر را لرزاند که کانون آن ۱۳ کیلومتری تازآباد، ۳۱ کیلومتری جوانرود و ۳۷ کیلومتری مهد این استان گزارش شده است.

اولین دوشنبه ماه آوریل

زمین لرزه های ۲.۵ و ۲.۶ ریشتری در هوگدک استان کرمان، زلزله ۲.۹ ریشتری بلده در استان فارس، زلزله ۲.۷ و ۲.۹ ریشتری در دهرم در استان فارس و زلزله ۲.۹ ریشتری در نایبند در استان خراسان جنوبی رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر در کامیاران اقلیم کردستان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر در استان فارس در عمق ۲۰ کیلومتری زمین و کانون آن در ۲۶ کیلومتری دوزا، ۲۶ کیلومتری میمند و ۷ کیلومتری فیروزآباد این استان به ثبت رسیده است.

سه شنبه ۲فردین

زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری فین استان هرمزگان به وقوع پیوست که کانون آن ۲۹ کیلومتری فین، ۳۹ کیلومتری گالی قاضی و ۴۰ کیلومتری بندرعباس است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در شهر بیر استان فارس زلزله ۲.۵ ریشتری، نودان استان فارس زلزله ۲.۵ ریشتری و رودبار استان گیلان زلزله ۲.۷ ریشتری.

زرند در استان کرمان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر و کانون آن در ۱۵ کیلومتری زرند، ۱۹ کیلومتری یزدانشهر و ۲۸ کیلومتری کیانشهر در این استان ثبت شده است.

عنبرآباد استان کرمان پس از زمین لرزه ۳.۷ ریشتری زمین لرزه دیگری به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد که کانون آن در ۳۳ کیلومتری عنبرآباد، ۴۱ کیلومتری فاریاب و ۴۳ کیلومتری جیرفت بوده است. این استانداری زمین لرزه های ۳.۵ در عمق ۱۲ کیلومتری و ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه هستند.

در پروات استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست که کانون آن در ۱۲ کیلومتری پروات، ۱۵ کیلومتری نظامشهر و ۱۸ کیلومتری بم این استان قرار دارد.

چهارشنبه ۳ فروردین

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در سیودابه سیستان و بلوچستان، زلزله ۲.۸ ریشتری در نهاوند در استان همدان و زلزله ۲.۸ در مقیاس ریشتر در استان های دوجانبدان و کهجیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

در کهنوج استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد که کانون آن در ۱۸ کیلومتری کهنوج، ۳۴ کیلومتری قله گنج و ۳۹ کیلومتری نودج این منطقه گزارش شده است.

پنجشنبه ۴ فروردین

خامنه استان آذربایجان شرقی زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین و کانون آن در ۷ کیلومتری خامنه، ۸ کیلومتری شبستر و ۱۰ کیلومتری سفال این استان رخ داد.

زلزله ۲.۵، ۲.۷ و ۲.۶ در شربیان استان آذربایجان شرقی، زلزله ۲.۸ در شهرستان سمنان، زلزله ۲.۷ در استان سیستان و بلوچستان، زلزله ۲.۶ ریشتری در استان مازندران و زلزله ۲ ریشتری در استان هرمزگان. ۶. در سربیشه استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر رخ داد.

شهرستان هوگدک در استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در ۱۳ کیلومتری هوگدک، ۲۹ کیلومتری چترود و ۳۴ کیلومتری خانوک این استان گزارش شده است.

قاضی قاضی از استان هرمزگان شاهد زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین بود که کانون آن در ۵ کیلومتری قاضی قاضی، ۱۴ کیلومتری تخت و ۳۸ کیلومتری بندرعباس در این استان بود.

جمعه ۲۵ فروردین

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین در کوخرد استان هرمزگان به وقوع پیوست که کانون آن در ۲۹ کیلومتری کوخرود، ۴۱ کیلومتری کنگ و ۴۲ کیلومتری بندرلنگه در این شهرستان رخ داد. زلزله ۳.۳ ریشتری در عمق ۱۹ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در فین استان هرمزگان به وقوع پیوست.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر