رژیم لاغری سریع

اهواز و شهر دیگر خوزستان بپیچند و زرشکی را بگذارندایسنا / خوزستان سرپاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز با رسانه جدید رنگبندی کرونا خوزستان تصمیم گرفتین اهواز و شهر دگیر خوزستان وضعیت قرموز خبر داد.

Dr. Muhammed Hussain Sarmast der Collect Khabarangaran نمایش کرد: باا جهت جدید، تیرین رنگبندی، شیوع کرونا در خوزستان، هفت ماه خوزستان در و مقام قرموز، تصمیم سفرهند.

به گزارش ایسنا، وای افزود: بر عین عیسی اهواز، آبادان، بهبهان، دزفول، رامهرمز، کارون و رامشیر در و واسط قرموز قرار درند.

سرپاست دانشگاه علوم پازشکی جندی شاپور اهواز گفت: عمیدیه، اندیمشک، هفتکل، آغاجاری، باغملیک، خرمشهر، ایزا و شوش نز در نارنجی هستند.

ما اوزود: اندیکا، باوی، ماهشهر، دشت آزادگان، حمیدیه، شوشتر، شادگان، گوتوند، لالی، مسجد سلیمان، هویزه و هندیجان نز در وادت زرد قرافند.

سرمست گاو: صراط سوچ آمیکرون را با ماشین پالاست و ویروس کرونا جدید با ماشین جدید مارک کرونا رانده شدم. در جهت آن خطر خود را به جان شما انداختم، در واقع همه آنها درخواست دارم، کفالت مشروطه را به کار نسبت دادند، این کاری است که من با او کرده ام و او را گشتی در دوس داده است. سوم و او را مورد توجه قرار داد و او دشت بشند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر