امیرعبداللهیان: حل یکی دو موضوع باقی مانده در مذاکرات مستلزم تصمیم آمریکاست
وزیر امور خارجه در گفت و گوی تلفنی با همتای بلژیکی خود با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در مذاکرات وین گفت: حل یکی دو موضوع باقی مانده نیازمند تصمیم آمریکا است که از طریق نماینده اتحادیه اروپا پیگیری می شود.