امسال همه دانش آموزان کارنامه فرهنگی خواهند داشتمعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از صدور ریزنمرات فرهنگی برای دانشجویان این دانشگاه از مهرماه امسال خبر داد و گفت: این طرح برای تمامی دانشجویان در مقاطع مختلف اجرا می شود.

دکتر هادی بهرامی احسان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو وی ضمن ذکر این مطلب به آخرین مورد برنامه کارنامه فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه تهران که به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسیده و مقرر شد از مهرماه اجرایی شود. ۱۴۰۰ به دلایلی از جمله ویروس کرونا و برخی ملاحظات دیگر به تعویق افتاده است.

وی افزود: صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه تهران مستلزم یک سری مقدمات است که با فراهم آوردن این مقدمات سعی داریم یکی از برنامه های اجرایی امسال ما باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اجرای پرونده فرهنگی نوعی انگیزه برای دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی خواهد بود و این کارنامه می تواند از سرگیری مستندسازی فعالیت های فرهنگی در تهران توسط دانشجویان.

بهرامی تاکید کرد: برنامه ها و دستگاه های مقدماتی اجرای کارنامه فرهنگی تا هفته اول مهرماه امسال در اختیار دانشجویان دانشگاه تهران قرار می گیرد و می توانیم از ترم اول این برنامه را برای همه دانشجویان اجرا کنیم.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر