الکاظمی: بحران سیاسی کنونی سخت ترین بحران پس از سال ۲۰۰۳ استنخست وزیر عراق تاکید کرد که بحران سیاسی کنونی در این کشور ممکن است سخت ترین بحران از سال ۲۰۰۳ باشد و همه گروه های سیاسی باید برای حل این بحران تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری (ایسنا)، السومریه نیوز به نقل از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، گفت: عراقی ها و مهمانان ارجمندشان اربعین علی الحسینی را جشن گرفتند. عراقی ها پیام صبر و فداکاری و درس های شجاعت و مهمان نوازی را به جهانیان نشان دادند. من از نیروهای امنیتی که هنوز در سراسر کشور برای تعقیب تروریست ها و همچنین حمایت از زائران مستقر هستند، قدردانی می کنم. همچنین از ادارات، وزارتخانه ها و موکب های استانی برای خدمت رسانی به زائران تشکر می کنم.

الکاظمی گفت: عراق در این شرایط حساس پذیرای میلیون ها زائر بوده است. ما توانستیم مسئولیت خود را به بهترین نحو انجام دهیم.

الکاظمی گفت: ما این موضوع را از مردم صبور و نیرومند عراق پنهان نمی کنیم که عراق در حال حاضر شاهد یک بحران سیاسی است که شاید یکی از سخت ترین بحران های پس از سال ۲۰۰۳ است، اما امیدواریم و اراده برای حل این مشکل داریم. بحران و برقراری امنیت و ثبات… ما آن را در عراق داریم. من از همه گروه های سیاسی می خواهم که از این مناسبت اربعین الهام بگیرند و اولویت را به عراق و عراقی ها بدهند. کشور ما و شهروندان ما شایسته این هستند که خود را برای آنها فدا کنیم. عراق امانتی برای همه است.

انتهای پیام