اقتصاد هند خیس است! – اسناتولید صنعتی هند به طور غیرمنتظره ای در ماه آگوست برای اولین بار در ۱۸ ماه گذشته به صورت سالانه کاهش یافت زیرا باران های شدید فعالیت های معدنی و ساختمانی را کاهش داد، در حالی که تولید پایین نشانه کاهش بیشتر رشد بود.

به گزارش ایسنا، تولید صنعتی در هند نسبت به آگوست ۲۰۲۱ ۰.۸ درصد کاهش داشته است. تولید معدن ۳.۹ درصد و فعالیت های تولیدی ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی هند که سیاست خود را به شدت برای مهار تورمی که در ماه سپتامبر به بالاترین حد پنج ماه اخیر رسیده بود، تشدید کرد، در صورت عدم بهبود فعالیت در ماه های آینده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد هند به دلیل کاهش صادرات ممکن است بیش از حد انتظار در حال حاضر کند شود. بر اساس آمارهای دولتی که اوایل این ماه منتشر شد، صادرات در ماه سپتامبر بیش از ۳ درصد کاهش یافت. چندین اقتصاددان پیش بینی رشد هند برای سال مالی جاری را در هفته های اخیر کاهش داده اند.

انتهای پیام