افزایش ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات به مشمولان اداره امداد خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی مدیرکل امداد خراسان شمالی گفت: ۳۶ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان در نیمه نخست امسال به مشمولان تحت پوشش این نهاد پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشت.

مجید الحیراد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان در نیمه نخست امسال به مشمولان این موسسه، اظهار کرد: این میزان تسهیلات به صورت ودیعه مسکن است. یک شغل افتتاح، اشتغال، فرهنگی و پزشکی ۱۳۷۹ و ۸۷۱ بیمار تحت پوشش این سازمان پرداخت شدند.

وی گفت: صندوق امداد استانداری ۷ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان به ۲۸۷ بیمار در قالب طرح های خودکفایی و ۲ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان به ۲۰۱ بیمار در قالب تسهیلات درمانی پرداخت کرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی افزود: این صندوق همچنین به ۵۷۰ نفر ۱۰ میلیارد و ۶۲۶ میلیون تومان در قالب تسهیلات مسکن پرداخت کرد.

به گفته وی؛ در نیمه اول سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان تسهیلات قرض حسنه به مشتریان تحت پوشش این موسسه پرداخت شد و در بازپرداخت تسهیلات در طول سال ۳۵ درصد رشد داشتیم.

انتهای پیام