افزایش حامیان اسلام ستیزی در کابینه دولت جانسونافزایش حامیان اسلام ستیزی در کابینه دولت جانسون – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید