اعلام حضور کهنه سربازان اسرائیلی در اوکراین
روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که تعدادی از فرماندهان ارتش سابق رژیم در حال آموزش غیرنظامیان اوکراینی در تأسیسات مخفی در این کشور هستند.