اعلام برترین‌های روز نخست دوومیدانی قهرمانی کشور پسرانرقابتهای روز نخست دوومیدانی قهرمانی کشور پسران جوان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، روز نخست از مسابقات دوومیدانی فضای باز قهرمانی کشور پسران جوان از امروز (یکشنبه) آغاز شد و ورزشکاران در ۱۱ ماده به رقابت با یکدیگر پرداختند.

این مسابقات دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه با برگزاری چند ماده دیگر به پایان می‌رسد.

نتایج روز نخست ابن مسابقات به شرح زیر است:

۱۰۰ متر

جویا خداپرست، ۱۱.۰۶ ثانیه

دانیال بهادری، ۱۱.۱۱ ثانیه

محمدامین قره، ۱۱.۱۵ ثانیه

۴۰۰ متر

آرش سیاری، ۴۸.۱۷ ثانیه

محمدمهدی نعمتی، ۴۹.۲۷ ثانیه

سینا نجفی، ۴۹.۸۷ ثانیه

۸۰۰ متر

علی امیریان، ۱:۵۳.۶۳ دقیقه

مهدی لقمانی، ۱:۵۵.۵۸ دقیقه

محمد عبد شهری، ۱:۵۵.۸۲ دقیقه

۳۰۰۰ متر

پوریا اسحاقی، ۸:۵۴.۶۲ دقیقه

امیرحسین صوری، ۹:۱۹.۶۶ دقیقه

اسماعیل جهانی، ۹:۳۱.۰۴ دقیقه

۱۱۰ متر مانع

امیرشایان شیرازی، ۱۵.۸۳ ثانیه

امیرحسین زارع‌زاده، ۱۶.۲۲ ثانیه

عامر جاسمیان، ۱۶.۶۵ ثانیه

پرش سه گام

فرید قرنجیک، ۱۴.۱۰ متر

علی بهرامی، ۱۳.۹۷ متر

علیرضا کلته، ۱۳.۸۸ متر

پرش ارتفاع

محمدمهدی کریم‌زاده، ۱.۹۱ متر

امیرحسین کرمی، ۱.۸۵ متر

پارسا شادنیا، ۱.۸۰ متر

پرتاب وزنه

سینا زینعلی، ۱۳.۲۳ متر

محمدحسین کردیان، ۱۳.۰۴ متر

پویا عطایی، ۱۲.۶۴ متر

پرتاب چکش

محمد سیستانی، ۶۲.۴۹ متر

پوریا زاهدپور، ۶۰.۴۸ متر

مهدی هفت چشمه، ۶۰.۳۴ متر

پرتاب دیسک

محمدرضا ضیائی، ۴۷.۷۹ متر

حسین رشمه‌کریم، ۴۷.۱۰ متر

محمدرضا جهانی، ۴۵.۳۱ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

هرمزگان، ۴۳.۹۵ ثانیه

البرز، ۴۵.۷۷ ثانیه

اصفهان، ۴۶.۰۱ ثانیه 

انتهای پیام