رژیم لاغری سریع

اعظم ۱۳ آزادکار، ایرانتیم کیستی آزاد ایران دکتر راغابات های بالا میان میلی کستی جام یاشاردوگو ترکیه شرکت مای کیند.

By Gazzarish Isna, Ragabat High Among Milli Kesti Azad Jam Yasardogo با عنوان The first stage of Rankinj (مسابقات بین ملی) فدراسیون جهانی Kesti Brai Competitions Jahani Sal 2022 Rozhai 6 ta 8 Esfandama dir Shahr Burgzar ترکیه.

اسامی نفرات اعظمی که مسابقات کجاست در توضیح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: سیدعلی عظیمی

۶۱ کیلوگرم: محمدباقر یخکشی- سعید انوری

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی- رحمان رحیم پور

۷۰ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی – علی اکبر فضلی

۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: مجتبی اصغری – علی منصوری

۶۲ کیلوگرم: احمد بوداری

۹۷ کیلوگرم: محمد حسین محمدیان

سورماربی

مربی: اباذر اسلامی – شما فرهنگیان با دانش آستان همدان و حمایت فدراسیان کاشتی هستید.

درب: بابک امجدیه

بر اساس برنامه، مسابقات، قرعه کشی، تامی، اوزان سن گل رز، جمعه ۶ و اوزان ۶۷، ۱۲۵ کیلوگرم، رز، ۷ و اوزان اوزان کجا هستند. : ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۶، ۷۶، ۷۶، ۷۶ برگزار می چود.

لازم به ذکر است شش مسابقه خرگوش رز درهومن رز توسط بیان می رصد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر