اعطای تسهیلات برای توانمندسازی زنان از سوی صندوق ملی محیط زیستمشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت تسهیلات از سوی صندوق ملی محیط زیست برای زنان توانمند در حوزه محیط زیست با زندگی پایدار خبر داد.

به گزارش ایسنا، نجما کمالی در این خصوص گفت: با توجه به تمرکز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کشور بر انجام اقدامات جدی در زمینه کارآفرینی زنان و حمایت از آن و همچنین عضویت در کسب و کار پایدار گروه. و اینکه زندگی بسیاری از شرکت های دوستدار محیط زیست با زندگی مردم در روستاها، کشاورزی، دامپروری، حفاظت از طبیعت و بهره برداری پایدار مرتبط است، بهترین فرصت برای مشارکت مردم در حفاظت و بهره وری پایدار از اکوسیستم است.

وی گفت: بنابراین تخصیص اعتبار برای توسعه مشاغل کوچک به منظور حفاظت از اکوسیستم های طبیعی ضروری است و این امر علاوه بر افزایش معیشت جوامع محلی و روستائیان، حفاظت از محیط زیست کشور را نیز به همراه خواهد داشت. متوجه شد.

این مسئول افزود: به همین منظور صندوق ملی محیط زیست آمادگی دارد در اجرای طرح های زیست محیطی در قالب اعطای تسهیلات با سود کم همکاری کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان تصریح کرد: به منظور توانمندسازی بانوان در حوزه محیط زیست با رویکرد پایدار امرار معاش، کلیه متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست می توانند درخواست خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان های حیاتی را اعزام کند.

انتهای پیام