اظهارات تلخ یک بازیگر زن مشهور درباره مرگ همسرش
وی در سالگرد درگذشت همسرش محفش فقاری به خاطره ای زنده از محسن قاضی مرادی از جدایی آنها بر اثر مرگ اشاره کرد.