اسنا – راه رفتن در خاکهر ساله در ایام اربعین حسینی زائران زیادی از مرز شلمشه تا کربلای معلی پیاده روی می کنند. عشق زائران به امام حسین (علیه السلام) و کربلا مانع از پیمودن این راه نمی شود. در آخرین روز بیستم شریور، ظهور گرد و غبار در مرز شلمچه، شرایط را برای تردد زائران بسیار سخت کرد، اما با وجود این شرایط سخت، زائران اربعین حسینی به مسیر خود به سمت کربلای معلی ادامه دادند.