استقرار گروه ۸۱ ارتش در آبهای آزادناوگان ۸۱ نیروی دریایی ارتش به آبهای دوردست رفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، با پیگیری رسمی دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، ناوگروه ۸۱ این نیرو روز جمعه ابتدا منطقه بندرعباس را به سمت آب های دور ترک کرد.

ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز و ناو لجستیک پس از اسکورت و خداحافظی با خانواده کارکنان برای انجام ماموریت دریایی در آبهای دور به ویژه خلیج عدن برای حفظ منافع کشور به راه افتادند. کشور به ویژه خطوط کشتیرانی.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر