استان فارس با زلزله ۴.۳ لرزید/ثبت ۵ زلزله با بزرگای بیشتر از ۲.۵ در استان خوزستانبزرگترین زمین‌لرزه هفته گذشته در استان فارس با بزرگای ۴.۳ به ثبت رسید و استان خوزستان با پنج زلزله لرزید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته خانه زنیان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ را تجربه کرد و فین استان هرمزگان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۶، ۳.۴ لرزید.

همچنین در استان خوزستان زلزله‌هایی به بزرگای ۲.۸، ۲.۹، ۳.۶، ۲.۷ و ۲.۵ رخ داد. جزئیات زمین‌لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۳ اردیبهشت

در خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، گراش استان فارس زلزله ۲.۸، سمنان استان سمنان زلزله ۲.۷، نیک‌شهر استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

خانه زنیان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری خانه زنیان، ۳۷ کیلومتری کازرون و ۳۸ کیلومتری نودان این استان گزارش شد.

یکشنبه ۴ اردیبهشت

فین استان هرمزگان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری فین، ۴۵ کیلومتری بندرعباس و ۵۴ کیلومتری قلعه قاضی این استان بوده است. زلزله ۲.۷ و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در بم استان کرمان زلزله ۲.۹، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، صیدون استان خوزستان زلزله ۲.۸ رخ داد.

نیر استان اردبیل با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق پنج کیلومتری لرزید و کانون آن در یک کیلومتری نیر، ۱۴ کیلومتری سرعین و ۲۱ کیلومتری اردیموسی این استان بوده است.

دوشنبه ۵ اردیبهشت

سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۵، کوهبنان استان کرمان زلزله ۲.۵، سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۵، لالی استان خوزستان زلزله ۲.۹ را تجربه کردند.

سالند استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری سالند، ۳۴ کیلومتری دزفول و ۳۵ کیلومتری اندیمشک این استان بوده است.

هجدک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق هشت کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴۰ کیلومتری هجدک، ۵۷ کیلومتری چترود و ۶۱ کیلومتری خانوک این استان گزارش شد.

سه شنبه ۶ اردیبهشت

در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۸، گرنگ استان مازندران زلزله ۲.۸ گزارش شد.

چهارشنبه ۷ اردیبهشت

در زهان استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، محمله استان فارس زلزله ۲.۷ رخ داد.

فین استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری فین، ۴۳ کیلومتری بندرعباس و ۴۸ کیلومتری قلعه قاضی این استان بوده است.

شوقان استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در پنج کیلومتری شوقان، ۲۴ کیلومتری قاضی و ۲۵ کیلومتری آشخانه این استان به ثبت رسید.

پنجشنبه ۸ اردیبهشت

زیارتعلی استان هرمزگان زلزله ۳.۸ را تجربه کرد. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری زیارتعلی، ۳۱ کیلومتری نودژ ۳۴ کیلومتری کهنوج این استان گزارش شد.

در قائن استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، اهواز استان خوزستان زلزله ۲.۷، حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۷، لالی استان خوزستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در سرگز استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۷ کیلومتری سرگز، ۲۹ کیلومتری فارغان و ۳۹ کیلومتری تخت این استان گزارش شد. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

جمعه ۹ اردیبهشت

در کیانشهر استان کرمان زلزله ۲.۵ رخ داد.

انتهای پیام