استاندار تهران: راهپیمایی روز قدس
المنصوری استاندار تهران گفت: مراسم شب قدر، عید سعید فطر و راهپیمایی روز قدس باید طبق دستورالعمل بهداشتی باشد.