استاندار اصفهان: بهارستان تا چهار سال شورای شهر نخواهد داشت
به گفته محمدعلی احمدی، بهارستان تا انتخابات آینده شورای شهر نخواهد داشت و طبق روال انجام شده در چند ماه گذشته استاندار اصفهان مسئولیت و اختیارات شورا را برای یک دوره چهار ساله برعهده خواهد گرفت. یک معاون در شورا