ارکانی: تعیین محل معین برای ابراز اعتراضنماینده نیشابور در شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم در مجلس یازدهم شاهد ساماندهی محل تجمعات و اعتراضات قانونی باشیم، تاکید کرد: باید مکان مشخصی برای ابراز اعتراض مشخص شود.

احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، بر لزوم فراهم شدن بستر قانونی برای ابراز اعتراض و حتی ابراز نارضایتی در هر مقوله ای تاکید کرد و گفت: اگرچه بستر قانونی برای ابراز اعتراض وجود ندارد، اما قانون نانوشته ای است. که هر کسی می تواند در آن شرکت کند. هر شهری در مورد موضوعی که معترض باشد، در شهر جلوی دفتر نماینده در شهر و در مقابل مجلس در تهران تشکیل جلسه می دهد، اما این رویه نادرست است.

وی تصریح کرد: وقتی مردم در هوای سرد و گرم برای ابراز اعتراض از شهر خود فرار می کنند و امکاناتی برای آنها وجود ندارد، وضعیت خوبی نیست. در هر شهر و مرکز منطقه ای باید مکان های خاصی مشخص شود تا اقشار مختلف جامعه اعم از معلمان، فرهنگیان، کشاورزان، بازنشستگان و هر کس دیگری بتواند اعتراض خود را اعلام کند.

یکی از اعضای شورای اسلامی مجلس درباره لزوم ورود به مجلس برای مشروعیت بخشیدن به تجمعات گفت: شورای شوراها در حال پیگیری طرح ساماندهی اعتراضات است. در همین راستا رئیس مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که فضایی برای ایجاد تفکیک آشکار بین اعتراضات قانونی و صنفی همراه با اغتشاش، ازدحام و تخریب ایجاد شده است. در این صورت هر معترضی به چنین جایی می رود و مسئولان مسئول باید پاسخگو باشند، اما اکنون چنین جایی وجود ندارد و در نتیجه تظاهرکنندگان به خیابان می آیند و مخالفان از این ماجرا سوء استفاده می کنند. امیدواریم در مجلس یازدهم شاهد ساماندهی مکان های تجمعات و اعتراضات قانونی باشیم.

انتهای پیام