اتحادیه اروپا خواستار ادامه مذاکرات برجامی از نقطه توقف گفت‌وگوها شداتحادیه اروپا خواستار ادامه مذاکرات برجامی از نقطه توقف گفت‌وگوها شد – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید