رژیم لاغری سریع

آیت الله راعی بخش گیلان شدایسنا / گیلان رئیس من، رئیس دولت سیزدهم در پانزدهمین صفر استانی خود ورد فرودگاه بین ملی سردار جنگل شاد.

آیت الله دکتر سیدا ابراهیم رئیس صبح روز جمعه، ۸ بهمن بخش فرودگاه سردار جنگل رشت شاد و در بادیه و راد به عنوان سوئی نماینده ولی فقیه در استان، ایستاده و مقامات استونی، ماورید، حکم گارافت را دریافت می کنند.

بزدید به عنوان برچی استان، دیدار با اقشار مختلف مردم، نخبگان، جانبازان، خانوده شهدا و ایثارگران در جلسه رایزنی اداری شرکت کردند و خبر مهمی از برنامه این صفر منتشر کردند، رئیس حضار باه استان بودلان.

آیت الله راعی درین صفر رئیس دفتر حضار، معاون اجرایی و سرشماری به عنوان وزرا، همراهی میکانند در حضور در شهرستان، علاوه بر مسائل شهرستانی، مسائل آستانی، رانیز برسی و رئیس محد جمهورند گازر.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر