آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


خیر ، مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه ، بیماری های خود ایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. در حال حاضر هیچ شواهد قانع کننده ای مبنی بر تشخیص سرطان در زنان مبتلا به پروتز در مراحل بیشتری وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید