آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند تحت پروتز (بزرگ کردن سینه) قرار گیرد؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


بله ، این بیماری شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این بیماری مستلزم معاینه و معاینه دوره ای فرد به ویژه بعد از 45-40 سال است. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت لزوم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید