آماده رفع مشکلات پتروشیمی زنجان هستیماسنا / زنجان استاندار زنجان بزرگترین و مهمترین مشکل پتروشیمی زنجان را اعتبارات ارزی و سود و سود بانکی آن اعتبارات دانست.

محسن افشارچی ظهر امروز (دهم شهرفر) در هفتمین روز از هفته دولت در سفر منطقه ای به شهرستان اجرود برای بازدید از پتروشیمی زنجان بر تسریع در راه اندازی پتروشیمی زنجان تاکید کرد. تکمیل و بهره برداری از این پروژه صنعتی از جهات مختلف برای مردم استان حائز اهمیت است. اهالی شهرستان به ویژه سهامداران شرکت انتظار دارند این پروژه هر چه زودتر به نتیجه برسد. بهره برداری از این کارخانه درآمد قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد کل استان را متحول می کند.

با اشاره به اینکه تعداد زیادی از شهروندان زنجانی سهامدار این شرکت هستند و از این رو اجرای این طرح با تمام تلاش ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری های لازم اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان ادامه داد: زمانی که دولت در این شرکت سهامدار بود به پیمانکار پول می داد اما آن مبالغ به پتروشیمی زنجان نرسید که با کار فنی، مداخله و مساعدت نمایندگان استانداری و توجه لازم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اسنادی که در سمت راست آن بود به استان زنجان رسید و تکمیل شد، این مشکل طرح را حل کنید.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه آماده رفع مشکلات این شرکت در دستگاه دولتی هستیم، گفت: به عنوان ساختار دولتی می توانیم تسهیل گر، گره گشایی و با تمام توان کار کنیم.

به گزارش ایسنا، ساخت پتروشیمی زنجان از سال ۸۵ آغاز شد و طبق وعده مسئولان آن زمان قرار بود این پروژه سه سال دیگر به بهره برداری برسد که به دلیل مشکلاتی این کار انجام نشد. هنوز متوجه شده است

ts