آزمون بورد برای اطمینان از بار علمی گروه های تخصصی در دانشگاه ها


آزمون بورد برای اطمینان از بار علمی گروه های تخصصی در دانشگاه ها

دبیر شورای تخصصی امتحانات شورای داخلی با اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی افراد پذیرفته شده در آزمون های شورا در آینده، بر کیفیت سوالات طراحی شده در آزمون شورا تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر خدیجه مخدومی با تاکید بر لزوم توجه به سطح سوالات طراحی شده در آزمون، اظهار کرد: در آینده افراد دارای دایره المعارف تخصصی می توانند به عضویت هیات علمی دانشگاه ها و دستیار آموزشی یا شرکت در دوره ها بپردازند. متخصصان باید کار کنند. از طرفی این افراد جایگزین اساتید بازنشسته و پیشکسوت می شوند و بار علمی را از دوش گروه های تخصصی به دوش می کشند، لذا این آزمون باید با بالاترین کیفیت و بهترین شرایط برگزار شود.
وی در خصوص شرایط انجام فرآیند طراحی سوالات آزمون بورد در سال جاری گفت: با گروه بندی رشته ها در روزهای مختلف، از تراکم مخاطبان حاضر در جلسات طراحی سوال کاسته شده که این امر باعث تسریع در فعالیت ها شده است. مخصوصا برنامه ها

وی همچنین از گسترش فضای اختصاص یافته برای گروه تخصصی داخلی و علاقه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و متخصص به این موضوع در این جلسه خبر داد و افزود: در این جلسه تعداد اتاق ها و سیستم های کامپیوتری اختصاص یافته به گروه قابل قبول است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر مخدومی در خصوص نحوه برگزاری معاینه شفاهی بدنه تخصصی داخلی گفت: این آزمون همانند دوره های قبل به صورت کامپیوتری برگزار می شود. البته در دوره های قبل مشکلات شبکه مشکلاتی را به همراه داشت که امیدواریم امسال برطرف شود.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تمامی اعضای هیأت تخصصی داخلی نیز برای طراحی سؤالات آزمون شفاهی بورد تخصصی حضور دارند و گروه درخواست کرده است که این قسمت از آزمون یکی دو بار شرکت شود. بسته به تصمیم دبیرخانه

دبیر شورای تخصصی داخلی با اشاره به اهمیت توجه به نظر اساتید گروه در اعلام نتایج شورا توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: این امر برای کمیسیون خوب است. پنل تخصصی برای ایفای نقش در سایر فرآیندها مانند تعیین حد نصاب موفقیت و تعداد دانش آموزان موفق. تجزیه و تحلیل سوالات را یاد بگیرید تا بتوان برای سال های آینده کیفیت طرح سوال را بهبود بخشید.

انتهای پیام