آتاریس مجاز به دخالت در امور پزشکی نیستایسنا/ آذربایجان غربی معاون غذا و داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: ۹۱ آتاری در سال جاری در استان پایش و بازرسی شدند.

محمد دیلی راد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، افزود: امسال فعالیت ۹۱ آتاری در استان مورد رصد و بازرسی قرار گرفت و ۶ آتاری به مراجع قضایی ارجاع شد.

معاون غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۰۷ آتاری در ارومیه و ۲۰۸ آتاری در سطح استان مورد پایش و بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد ۳ پرونده مختومه و ۱۱ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد. .

وی با اشاره به اینکه اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل وظیفه نظارت بر آتاری ها را بر عهده دارد، تصریح کرد: آتاریس فقط به فروش گیاهان دارویی می پردازد و پس از آن حق دخالت در امور دارویی و پزشکی را ندارد.

دیلراد گفت: متأسفانه فرهنگ عمومی جامعه به گونه ای شده است که اعتقاد بر این است که تمایل به استفاده از گیاهان دارویی بیشتر از داروهای شیمیایی، تأثیر گیاهان دارویی بیشتر از داروهای شیمیایی است.

معاون غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از افراد با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم، علاوه بر فروش گیاهان دارویی، اقدام به تولید و بسته بندی دارویی به نام گیاهان دارویی می کنند. که خلاف قانون است.

وی ادامه داد: با توجه به فروش مکمل های غیرمجاز در برخی باشگاه های ورزشی، سال گذشته ۸۴ مورد بازرسی از باشگاه ها و سالن های ورزشی برای جلوگیری از فروش این اقلام انجام شد.

انتهای پیام