آبخیزداری موثرترین روش کنترل و مهار سیلاب استایسنا/ مازندران یک کارشناس علوم مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی معتقد است: اگرچه الگوی بارش ها تغییر می کند و سیل در فصول گرم سال رخ می دهد، اما با مدیریت صحیح آبخیزداری می توان بارش ها را به گونه ای کنترل و محدود کرد که نفوذ ضریب جریان آب در زمین افزایش می یابد و به تقویت سطح آب زیرزمینی کمک می کند.

بابک مومنی، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نوع الگوی بارندگی در منطقه شمال کشور تغییر کرده است و متأسفانه سیلاب های امروزی کمترین سود را برای ما خواهد داشت. .

مومنی بیان کرد: هر چه بگوییم مدیریت بسیار قوی و موثری برای حفظ و حراست از فاضلاب های سطحی وجود ندارد، البته تاثیر این جریان ها می تواند به تقویت سطح آب های زیرزمینی کمک کند، اما در منطقه شمال کشور متفاوت است. از فلات مرکزی .. آنجا

وی بیان کرد: با توجه به اینکه فاصله دریا تا کوه در استان های شمالی کم است، جریانات سطحی در صورت عدم مدیریت و نگهداری صحیح در حوزه دستگاه ها یا به صورت سیلاب و یا آب های روان رخ می دهد. و نرم افزاری که در آن آبخیزداری به گونه ای تعریف شده است که هیچ اتفاقی نمی افتد و این جریان ها به همراه آسیب هایی که از خود به جا می گذارند معمولا مستقیم وارد دریا می شوند و از دسترس خارج می شوند و احتمال جریان برای نفوذ به منابع آب زیرزمینی نسبتاً کم است.

یکی از اعضای هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران خاطرنشان کرد: در گذشته که تراکم پوشش گیاهی بالایی وجود داشت، امکان برنامه ریزی برای نفوذ عمیق این آبراهه ها وجود داشت اما به دلیل تصادفی بودن. تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری شدید اراضی در مناطق و جنگل ها و مراتع که در آن رخ داده است با تهدید جدیدی مواجه شده است.

مومنی با بیان اینکه بارش های طولانی مدت و با شدت کم از باران های موثر محسوب می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون بیشتر بارندگی ها در فصول غیربارندگی و گرم سال از نوع مدیترانه ای به باران شدید تغییر یافته است.

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران تصریح کرد: قطعا با اقدامات حوزه آبخیزداری مانند احداث سدهای زیرزمینی، توسعه پوشش گیاهی و سایر فعالیت ها می توان باران های سیل آسا را ​​مدیریت کرد.

وی بیان کرد: بسیاری از سدهای مخزنی مانند سد هزار در منطقه شمال کشور که می توانست در این موضوع کمک کند، متأسفانه سال هاست که پیشرفت عملیاتی مناسبی نداشته و در غرب استان مازندران نیز متاسفانه وجود ندارد. تمهیدات خوبی برای مدیریت بهره برداری آب در صورتی که انتقال آب به استان های همجوار در واقع تهدیدی مضاعف برای منطقه شمال کشور باشد.

انتهای پیام